Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to Ty!

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje
24 marca, 2021
W poszukiwaniu wielkanocnych skarbów
2 kwietnia, 2021
Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje
24 marca, 2021
W poszukiwaniu wielkanocnych skarbów
2 kwietnia, 2021

W Centrum Doświadczania Świata w Kluczach na dobre zagościła wiosna 🙂

Dodatkowo zaczęły się przygotowania do zbliżających Świąt Wielkanocnych Nasi podopieczni tworzą każdego dnia cudowne prace związane z tematyką świąteczną, a ich kreatywność i twórczość nie zna granic. Cieszymy się, iż możemy ciągle spotykać się stacjonarnie. Widzimy jak dużą rolę odgrywają nasze zajęcia ( specjalistyczne i wychowawcze) i jak bardzo potrzebny jest nam – szczególnie teraz -ten wspólny czas!

——-‐———‐———

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content