W poszukiwaniu wielkanocnych skarbów

Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to Ty!
31 marca, 2021
Dziękujemy za 2020 rok!
5 kwietnia, 2021
Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to Ty!
31 marca, 2021
Dziękujemy za 2020 rok!
5 kwietnia, 2021

🐰🍬❤🐣W Centrum Doświadczania Świata w Kluczach przed samymi Świętami Wielkanocnymi nie mogło oczywiście zabraknąć słodkich niespodzianek dla naszych podopiecznych od zajączka wielkanocnego🐰…jednak nie było wcale tak łatwo je zdobyć😁 Nasz zajączek wyjątkowo się postarał i wszystkie smakołyki poukrywał bardzo dokładnie🐰🍬🐇 Do zobaczenia po Świętach!🐥😍

———–‐—–

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content