Dziękujemy za 2020 rok!

W poszukiwaniu wielkanocnych skarbów
2 kwietnia, 2021
Działamy lokalnie – ogłoszenie konkursu już za 2 tygodnie
5 kwietnia, 2021
W poszukiwaniu wielkanocnych skarbów
2 kwietnia, 2021
Działamy lokalnie – ogłoszenie konkursu już za 2 tygodnie
5 kwietnia, 2021

Składamy serdeczne podziękowania za zaufanie i współpracę przy realizacji projektów!

Nasze działania w 2020 roku wspierali:
– Wójt Gminy Klucze Norbert Bień
– Rada Gminy Klucze
– Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji – Joanna Smentek
– Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych – Jarosław Rak
– Pustynne Centrum Informacji – Kamil Wołek
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach
– Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
– Gmina Bolesław
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach – dyrektor Marta Dziura
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym
– Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
– Województwo Małopolskie
– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
– Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
– Działaj Lokalnie
– Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
– Podziękowania dla naszych wolontariuszy, wszystkich pracowników i odbiorców naszych działań!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Skip to content