Działamy lokalnie – ogłoszenie konkursu już za 2 tygodnie

Dziękujemy za 2020 rok!
5 kwietnia, 2021
Działamy dla Was! CDŚ
7 kwietnia, 2021
Pokaż wszystkie

Działamy lokalnie – ogłoszenie konkursu już za 2 tygodnie

Uwaga ❗

– NGO, lokalni aktywiści i liderzy –

Program, poprzez dofinansowane projekty, promuje takie wartości i postawy jak:

• Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

• Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

• Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2021 wspierane będą projekty, które:

➡inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia,

➡zmniejszają negatywne skutki epidemii.

Można uzyskać dotację do 6000,00zł

ZGŁOŚ swój pomysł ✍

STARTUJEMY w poniedziałek 19 kwietnia ❗

Konkurs dla czterech gmin powiatu olkuskiego.

——————————————————

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Klucze i Gminę Bolesław.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze jest członkiem Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Skip to content