Zobacz, co u nas słychać

11 września, 2021

Podsumowanie projektu unijnego pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”

Od stycznia 2020 roku w ramach projektu unijnego pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” współfinasowanego przez Unię Europejską […]
24 lipca, 2021

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Centrum Doświadczania Świata Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach.

Wakacje 2021 podopieczni Centrum Doświadczania Świata w Kluczach rozpoczęli od wyjazdu letniego nad morze. 30 – osobowa grupa w wieku 7 -15 lat w ramach projektu […]
14 lipca, 2021

07.07 – 28.07 Nabór w konkursie grantowym Małopolska Lokalnie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zapraszają mieszkańców Małopolski do składania od 7 lipca wniosków w konkursie grantowym Małopolska Lokalnie 2021. Mieszkacie w Małopolsce? Macie […]
 

O Naszym Stowarzyszeniu

Jak powstaliśmy

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch struktur: Oddziału Lokalnego Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej i grupy nieformalnej Forum Oświatowe „Klucz”.
Główną inicjatorką była Jolanta Gliwińska – niezwykle zaangażowana społecznie osoba, która w organizacjach pozarządowych widziała potencjał i szansę na rozwój gminy.
Przez 4 lata pełniła funkcję prezesa – miała wielkie plany i chęci, którymi zarażała swoich współpracowników.
Szczególny potencjał widziała w osobach młodych, których chętnie angażowała w inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie.

Jak działamy

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców i lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy Klucze. Głównym celem pracy organizacji są:
działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego, organizacja form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacja społeczności lokalnej i zachęcenie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz edukacji i wychowania poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Nasi partnerzy

Skip to content