Zobacz, co u nas słychać

27 czerwca, 2023

Wyniki Działaj Lokalnie

JUŻ SĄ Wyniki tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie” _______________Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.Zadanie współfinansowane jest […]
4 maja, 2023

Działaj Lokalnie 2023 – konkurs ogłoszony!

3…2..1 Oficjalnie startujemy z naborem do programu Działaj Lokalnie edycja 2023 Wnioski można składać od 4 maja do 4 czerwca do północy poprzez nowy generator społeczny […]
11 lutego, 2023

Zakończyliśmy realizację zajęć „Ferie na sportowo 2023”

“Dzieci (…) cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi” W piątek zakończyliśmy realizację zajęć „Ferie na sportowo 2023” ORGANIZATOREM było Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze w […]
 

O Naszym Stowarzyszeniu

Jak powstaliśmy

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch struktur: Oddziału Lokalnego Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej i grupy nieformalnej Forum Oświatowe „Klucz”.
Główną inicjatorką była Jolanta Gliwińska – niezwykle zaangażowana społecznie osoba, która w organizacjach pozarządowych widziała potencjał i szansę na rozwój gminy.
Przez 4 lata pełniła funkcję prezesa – miała wielkie plany i chęci, którymi zarażała swoich współpracowników.
Szczególny potencjał widziała w osobach młodych, których chętnie angażowała w inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie.

Jak działamy

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców i lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy Klucze. Głównym celem pracy organizacji są:
działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego, organizacja form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacja społeczności lokalnej i zachęcenie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz edukacji i wychowania poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Nasi partnerzy