Małopolska Lokalnie jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym, grupom samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych. 

Program realizujemy w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2023, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program realizowany jest od 1 czerwca 2021 roku do 30 grudnia 2023 roku.

W ramach Małopolska Lokalnie przekażemy dla organizacji, grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu Małopolski pulę środków 1 506 000 zł., w podziale na mikrodotacje dla projektów rozwojowych dla młodych organizacji pozarządowych oraz dofinansowania projektów społecznych realizowanych przez młode organizacje, grupy nieformalne oraz samopomocowe w wysokości do 6.000 zł.

Ponadto, dzięki współpracy partnerskiej z Powiatem Oświęcimskim, w roku 2021 zorganizujemy adekwatny lokalny konkurs grantowy dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego z pulą środków 42 000 zł. 

Poprzez realizację Programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.