Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje

Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca, 2021
Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to Ty!
31 marca, 2021

Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Kluczach w ramach projektu realizuje zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje – m.in porozumiewanie się w językach obcych – język angielski!

Nauka języków nie musi być nudna, zgodnie z zasadą „bawiąc – uczyć” 😍 Dziś nasi podopieczni m.in. utrwalają dni tygodnia. Po ich zadowolonych minach, widać że zajęcia z Panią Olą to sama przyjemność! GOOD JOB!!👍👍👍

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje – porozumiewanie się w językach obcych realizowane jest przy współpracy z Impuls Centrum Języków Obcych.

——-‐———‐———

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content