Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje

Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca, 2021
Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to Ty!
31 marca, 2021
Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca, 2021
Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to Ty!
31 marca, 2021

Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Kluczach w ramach projektu realizuje zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje – m.in porozumiewanie się w językach obcych – język angielski!

Nauka języków nie musi być nudna, zgodnie z zasadą „bawiąc – uczyć” 😍 Dziś nasi podopieczni m.in. utrwalają dni tygodnia. Po ich zadowolonych minach, widać że zajęcia z Panią Olą to sama przyjemność! GOOD JOB!!👍👍👍

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje – porozumiewanie się w językach obcych realizowane jest przy współpracy z Impuls Centrum Języków Obcych.

——-‐———‐———

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content