Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień Dinozaura🦖🦕🦖
2 marca, 2021
Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje
24 marca, 2021
Dzień Dinozaura🦖🦕🦖
2 marca, 2021
Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje
24 marca, 2021

🧦🧦🧦 Podopieczni Centrum Doświadczania Świata Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach zawsze wspierają ważne akcje! Na znak wsparcia i solidarności z osobami z Zespołem Downa w piątek powstały cudowne skarpety🧦🧦🧦 nie do pary z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.Dlaczego skarpetki?! Chromosomy swoim wyglądem przypominają właśnie takie kolorowe skarpetki. Osoby z zespołem Downa wyróżniają się jedną wspólną cechą – posiadają dodatkowy chromosom na 21 parze.Akcja kolorowej skarpetki ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zespołu Downa, propagowanie praw oraz integrację z osobami z zespołem Downa. „Bo nie do pary jest tylko chromosom…”❤Każdy jest ważny! Każdy jest wyjątkowy!

————————————

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content