Kreatywność w CDŚ

Joga łączy pokolenia
8 września, 2020
Światowy Dzień Mycia Rąk – CDŚ
23 października, 2020
Joga łączy pokolenia
8 września, 2020
Światowy Dzień Mycia Rąk – CDŚ
23 października, 2020

W naszej placówce nie ma czasu na nudę.😍 Każdy dzień jest wypełniony zajęciami, zabawą, uśmiechem, ale i poważnymi rozmowami. Jest czas na odrabianie lekcji, czas na naukę języka obcego, czas na zabawę, posiłek, relaks i odpoczynek, ale też praca nad emocjami, o których dużo mówimy podczas zajęć z socjoterapii. Dodatkowo Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Kluczach od września bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”. W ramach tego projektu otrzymujemy scenariusze z zadaniami do wykonania. Za nami I moduł – KREATYWNOŚĆ! Zadania do wykonania rozwijały kreatywność, twórcze myślenie, uwrażliwiały na bycie miłym i uprzejmym w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz pozwoliły dzieciom poczuć, że każde z nich jest wyjątkowe i ważne. 😍Z okazji Dnia Kropki nasi podopieczni obejrzeli bajkę o Vashti i zaprojektowali swoje własne kropki. W ramach zajęć z kropką, wykonaliśmy maski ozdobione kropeczkami. 🎭🌕🌑😊 W naszej placówce został utworzony Kącik Emocji, w którym zawisły plakaty z emocjami i barometr emocji, na którym nasi podopieczni zaznaczają swój nastrój w danym dniu. W każdej chwili można też wypisać swoje emocje, te pozytywne lub negatywne i wrzucić je do słoików złości i radości.😊😤 Nasi podopieczni chętnie uczestniczyli w zajęciach z języka migowego. Migaliśmy podstawowe słowa jak: dzień dobry, proszę, dziękuje, przepraszam. Z pewnością spróbujemy poznać jeszcze inne słowa w tym języku. Po relaksacji „Spokój i uważność żabki” wszystkie grupy wykonały swoje własne słoiki spokoju, które wywołały dużo radości. 😍😁

To pewne – KREATYWNOŚĆ- drzemie w każdym z nas!!! 😊

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content