Światowy Dzień Mycia Rąk – CDŚ

Kreatywność w CDŚ
11 października, 2020
Świąteczne życzenia
23 grudnia, 2020
Kreatywność w CDŚ
11 października, 2020
Świąteczne życzenia
23 grudnia, 2020

„Mydło wszystko myje, nawet uszy i szyje”.15 października w naszej placówce obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Wiadomo jak ważne jest, szczególnie w obecnej sytuacji epidemicznej mycie rąk mydłem. Nasi podopieczni mieli okazję sprawdzić jak należy robić to prawidłowo. Każdy z nich przeprowadził eksperyment z farbą, podczas którego zgodnie z instrukcją mycia rąk wykonał wszystkie etapy. Jesteśmy pewni, że teraz każdy wie, że dokładne mycie rąk mydłem powoduje pozbycie się wirusów i bakterii z naszych rąk. Dodatkowo, w tym dniu została przeprowadzona pogadanka w związku z profilaktyką zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

————————————–

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content