Joga łączy pokolenia

Wakacyjny wyjazd dla drugiej grupy
7 września, 2020
Kreatywność w CDŚ
11 października, 2020
Wakacyjny wyjazd dla drugiej grupy
7 września, 2020
Kreatywność w CDŚ
11 października, 2020

JOGA ŁĄCZY POKOLENIA!!!Pierwsze zajęcia za nami😍👣🧘‍♀️🧘‍♂️Wykorzystując wrześniowe słońce przypominamy, że Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Kluczach raz w tygodniu organizuje rodzinne zajęcia z jogi dla swoich podopiecznych i ich rodziców. 👪👨‍👩‍👧Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zapisy dla uczestników projektu oraz ich rodziców pod numerem telefonu 533976208. ZAPRASZAMY!😍WTOREK godzina 15.00-15.45

–‐————‐————

Zajęcia uzależnione od pogody🌞🌤🌦

‐———————

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Skip to content