Dzień Mamy w CDŚ

Działamy dla Was! CDŚ
7 kwietnia, 2021
19 kwietnia został ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie
29 maja, 2021
Działamy dla Was! CDŚ
7 kwietnia, 2021
19 kwietnia został ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie
29 maja, 2021

„MAMA to miękkie ręce.Mama to melodyjny głos,to chuchanie na uderzone miejsce.MAMA to samo DOBRO i sama PRZYJEMNOŚĆ.”😍🥰❤Z okazji Dnia Mamy wyjątkowe życzenia: uśmiechu, zdrowia, zadowolenia i cierpliwości – dla MAM przesyłają – podopieczni Centrum Doświadczania Świata w Kluczach!!! ❤🥰😍

————————

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content