Działamy dla Was! CDŚ

Działamy lokalnie – ogłoszenie konkursu już za 2 tygodnie
5 kwietnia, 2021
Dzień Mamy w CDŚ
26 maja, 2021
Pokaż wszystkie

Działamy dla Was! CDŚ

Funkcjonujemy cały czas ! 💕

Zapraszamy naszych podopiecznych na zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 16:30 🥰🥰 !!!


__________________________
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content