19 kwietnia został ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie

Dzień Mamy w CDŚ
26 maja, 2021
Nowe FIO na lata 2021-2023
16 czerwca, 2021
Dzień Mamy w CDŚ
26 maja, 2021
Nowe FIO na lata 2021-2023
16 czerwca, 2021
Pokaż wszystkie

19 kwietnia został ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie

Program, poprzez dofinansowane projekty, promuje takie wartości i postawy jak:

• Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

• Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

• Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2021 wspierane będą projekty, które:

–> inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia,

–> zmniejszają negatywne skutki epidemii.

Można uzyskać dotację do 6000,00zł

Konkurs dla czterech gmin powiatu olkuskiego.

Wnioski można składać przez generator do 4.06.2021r.

http://system.dzialajlokalnie.pl/

——————————————————

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Klucze i Gminę Bolesław.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze jest członkiem Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Skip to content