Dzień Dinozaura🦖🦕🦖

Nasze zajęcia on-line
5 lutego, 2021
Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca, 2021
Nasze zajęcia on-line
5 lutego, 2021
Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca, 2021

Choć dinozaury dawno już wyginęły to nie przestają fascynować ludzi. W piątek nasi podopieczni przenieśli się w czasy prehistoryczne. Każda z trzech grup wykonała pracę plastyczną, której głównym bohaterem był DINOZAUR 🦕 Kolejny raz przekonaliśmy się jak bardzo kreatywni są nasi podopieczni i jakie efekty przynosi wspólna praca w grupie! BRAWO WY! 😍 Od pomysłu do wykonania🦖🦕🦖🦕🦖😍————————————

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content