Zajęcia w sali doświadczania świata

Logopedia w CDŚ
19 lipca, 2020
Wycieczka do Zakopanego
4 sierpnia, 2020
Logopedia w CDŚ
19 lipca, 2020
Wycieczka do Zakopanego
4 sierpnia, 2020

Otaczający nas świat to mieszanina bodźców zmysłowych: światła, zapachów, struktur i faktur, które poznajemy za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, wzroku, smaku i słuchu. 🤲👃👀👅👂Zajęcia w Sali Doświadczania Świata to przede wszystkim wszechstronna stymulacja układu nerwowego. W takiej sali to my wybieramy bodziec, który najbardziej w danym momencie potrzebujemy. 😊Wakacje w pełni, dlatego w Sali Doświadczania Świata w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Kluczach panuje też klimat wakacyjny. 🌞😎 Nasi podopieczni relaksują się i odprężają nad morskim wybrzeżem.🐠🐟🐚 Z fal wyłania się magiczna kolorowa ośmiornica, 🐙 a w oddali słychać odgłosy mew.🐦🐦🐦 Podczas zajęć malujemy, układamy, śpiewamy, gramy, rozmawiamy, a czasem po prostu leżmy i patrzmy w gwiaździste niebo😍 Zobaczcie sami jak spędzamy tu czas😍

————————————–

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content