Logopedia w CDŚ

Wycieczka do Wrocławia
2 lipca, 2020
Zajęcia w sali doświadczania świata
22 lipca, 2020
Wycieczka do Wrocławia
2 lipca, 2020
Zajęcia w sali doświadczania świata
22 lipca, 2020

W Centrum Doświadczania Świata zajęcia LOGOPEDYCZNE dla naszych podopiecznych prowadzone są indywidualnie i grupowo. 💁‍♀️🙋‍♂️🙋‍♀️W minionym tygodniu zostały wprowadzone zajęcia z logorytmiki polegające na łączeniu zestawu ćwiczeń z zakresu rytmiki z ćwiczeniami logopedycznymi dzięki wykorzystaniu programu multimedialnego „Logorytmika – słowa, dźwięki i piosenki”.W trakcie zajęć logopedycznych odbywają się m.in. ćwiczenia oddechowe, słowno-muzyczne, zabawy ilustrujące treść piosenek, opowieści ruchowe, a nawet elementy biblioterapii. Dużą atrakcją cieszą się także gry i zabawy logopedyczne takie jak „Bystre oczko”, „Loteryjka obrazkowa” czy zgadywanki obrazkowo dźwiękowe.😍

————————————–

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content