Ferie zimowe

CDŚ – kolejny etap realizacji
10 grudnia, 2019
Dzień dziś wyjątkowy, bo WALENTYNKOWY!
14 lutego, 2020
CDŚ – kolejny etap realizacji
10 grudnia, 2019
Dzień dziś wyjątkowy, bo WALENTYNKOWY!
14 lutego, 2020

W Centrum Doświadczania Świata w Kluczach w ramach projektu „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” trwają ferie dla naszych podopiecznych. Oprócz gier integrujących grupę, kreatywnych warsztatów plastycznych i muzyczno – ruchowych zabaw, zrekrutowani podopieczni mają zajęcia w zielonej czytelni i w sali doświadczania świata.Jest to czas relaksu i odprężenia. W dniu dzisiejszym wychowankowie mogli się poczuć jak w prawdziwym kinie. Z wielkim zainteresowaniem przy smacznym popcornie śledzili losy małych niebieskich mieszkańców wioski w filmie pt. ” Smerfy. Poszukiwacze zaginionej wioski”. Do końca ferii zostało nam tylko dwa dni, ale przed nami jeszcze kilka niespodzianek. ZAPRASZAMY!

—————–

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C, wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content