Dzień dziś wyjątkowy, bo WALENTYNKOWY!

Ferie zimowe
5 lutego, 2020
Tłusty czwartek w CDŚ
20 lutego, 2020
Ferie zimowe
5 lutego, 2020
Tłusty czwartek w CDŚ
20 lutego, 2020

W Centrum Doświadczania Świata w Kluczach nie zabrakło również tematu walentynkowego ‼️W środę w naszej placówce podopieczni stworzyli skrzynkę walentynkową. Każdy mógł napisać swoją kartkę w dowód sympatii dla kolegi lub koleżanki. Dziś wspólnie rozdaliśmy te kartki. ❤ Odbyły się też warsztaty plastyczne i zabawy integrujące grupę, które sprawiły wiele radości naszym podopiecznym.

————————————————————-

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C, wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content