Wypoczynek nad morzem

Rekrutacja do CDŚ
1 lipca, 2021
Kolejne dni w Jastrzębiej Górze!
4 lipca, 2021
Rekrutacja do CDŚ
1 lipca, 2021
Kolejne dni w Jastrzębiej Górze!
4 lipca, 2021

JUŻ SĄ!!! 😍😘Dojechali i bawią się świetnie!Podopieczni Centrum Doświadczania Świata Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach z samego rana przywitali morze w Jastrzębiej Górze.Przed nimi cały tydzień wspaniałej przygody z licznymi atrakcjami oraz zasłużony odpoczynek!!! 😍❤☀️

——————————————-

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content