Wyniki Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE
14 maja, 2022
Wyniki Działaj Lokalnie 2022
15 czerwca, 2022
WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE
14 maja, 2022
Wyniki Działaj Lokalnie 2022
15 czerwca, 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru w Lokalnym Programie Grantowym Gminy Klucze realizowanym przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Serdecznie gratulujemy wygranym. Opiekunki w najbliższym czasie skontaktują się z Państwem, żeby poinformować o dalszym postępowaniu.

Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze, edycja 2022 realizowany jest przez Operatora Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Kluczach i Gminą Klucze i skierowany do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Klucze.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.

Skip to content