Powstaje CDŚ

CDŚ – kolejny etap realizacji
10 grudnia, 2019
CDŚ – kolejny etap realizacji
10 grudnia, 2019

W budynku szkoły podstawowej w Kluczach powstaje Centrum Doświadczania Świata. Ten innowacyjny pomysł zainicjowany przez Dyrektor szkoły Martę Dziurę i prezeskę stowarzyszenia Annę Konieczniak  pozwolił na opracowanie projektu, który uzyskał wysokie miejsce na liście rankingowej i znalazł się wśród dofinansowanych zadań. Za pośrednictwem gminy wniosek został złożony do instytucji wdrażającej, czyli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości  w Krakowie. Obecnie projekt realizowany jest we współpracy z Gminą Klucze. Trwają prace remontowo – budowlane oraz zakończone zostały przetargi na zakup wyposażenia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług społecznych oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży i ich rodziców/opiekunów.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 – 31 lipca 2021.

Projekt obejmuje zadania takie jak:

1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego.

Obecnie w wydzielonej części szkoły na parterze odbywają się prace budowlane obejmujące cztery sale, korytarz i łazienki. Powstaje także wydzielona szatnia i wejście z ogródka szkolnego.

2. Zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć.

W ramach projektu zostały podpisane umowy na zakup mebli i wyposażenia do Centrum Doświadczania Świata.

W wyposażeniu znajdą się m.in. meble, stanowiska komputerowe, kolorowe światłowody, kolumny wodne, materiały sensoryczne, projektory obrazów i kolorów, prysznice świetlne, łóżka wodne i in. Tak wyposażone sale pozwolą terapeutom i psychologowi na skuteczne prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Zielona czytelnia służyć będzie propagowaniu i zachęcaniu uczniów do czytelnictwa, kreatywnego myślenia, poznawania literatury i poszerzania horyzontów myślenia. Jej charakterystycznymi wyznacznikami będą zielone trawiaste dywany, wiszące hamaki, pufy, podwieszane niebo, muzyka. Sala służyć będzie relaksacji, wyciszeniu, prowadzeniu terapii grupowej i indywidualnej.

3. Organizacja i funkcjonowanie utworzonych miejsc w placówce w formie specjalistycznej.

Do realizacji zadania zatrudnieni zostaną kierownik, wychowawcy, terapeuci, logopeda, psycholog, socjoterapeuta, obsługa. Prowadzone będą również zajęcia rozwijające trzy kompetencje kluczowe tj. umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna, język angielski.

4. Organizacja wyjazdów integracyjnych dla podopiecznych placówki wparcia dziennego.

W okresie realizacji projektu odbędzie się kolonia letnia nad morzem i trzy jednodniowe wyjazdy kulturalne.

Dofinansowanie projektu: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content