Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze

Działaj Lokalnie 2022
20 kwietnia, 2022
WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE
14 maja, 2022

Zapraszamy mieszkańców Gminy Klucze do udziału w Lokalnym Programie Grantowym Gminy Klucze w roku 2022. 

Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze  – nowa usługa społeczna Gminy Klucze

Celem Programu realizowanego w roku 2022 jest poprawa relacji i integracja społeczna mieszkańców 15 sołectw Gminy Klucze oraz pobudzenie ich aktywności lokalnej.

Dofinansowania: do 5000 zł na sołectwo. W 2022 roku w konkursie przekazana zostanie pula środków w wysokości 75 tys. zł – 15 grantów.

Operator: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Partner: Centrum Usług Społecznych w Kluczach, Gmina Klucze

Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.

Skip to content