Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze

Działaj Lokalnie 2022
20 kwietnia, 2022
WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE
14 maja, 2022
Działaj Lokalnie 2022
20 kwietnia, 2022
WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE
14 maja, 2022

Zapraszamy mieszkańców Gminy Klucze do udziału w Lokalnym Programie Grantowym Gminy Klucze w roku 2022. 

Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze  – nowa usługa społeczna Gminy Klucze

Celem Programu realizowanego w roku 2022 jest poprawa relacji i integracja społeczna mieszkańców 15 sołectw Gminy Klucze oraz pobudzenie ich aktywności lokalnej.

Dofinansowania: do 5000 zł na sołectwo. W 2022 roku w konkursie przekazana zostanie pula środków w wysokości 75 tys. zł – 15 grantów.

Operator: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Partner: Centrum Usług Społecznych w Kluczach, Gmina Klucze

Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.

Skip to content