Dzień Dziecka w CDŚ

Wielkanocne życzenia
10 kwietnia, 2020
Wycieczka do Wrocławia
2 lipca, 2020
Wielkanocne życzenia
10 kwietnia, 2020
Wycieczka do Wrocławia
2 lipca, 2020

Mamy dzisiaj wyjątkowy DZIEŃ!!!😍DZIEŃ wszystkich DZIECI!!👫👭👫👭👫👭Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten dzień z Wami! Była zabawa, nauka, śpiew i relaks na świeżym powietrzu 😍 Mówiliśmy o prawach dzieci, ale także o ich obowiązkach. Stworzyliśmy wspólnie tęczę dzieci z całego Świata!!!🌈A na koniec dzisiejszego dnia czekała na wszystkich mała niespodzianka🍭🥰 Wszystkim podopiecznym oraz sympatykom Centrum Doświadczania Świata w Kluczach przysyłamy uściski z okazji Dnia Dziecka 😘😘😘


Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content