Nasze działania w 2022 roku

Paris Sans Dépôt Bonus Football
6 sierpnia, 2022
Zapraszamy na zajęcia „Ferie na sportowo”
20 stycznia, 2023

Koniec roku to czas podsumowań i podziękowań ☺️

W 2022 roku w stowarzyszeniu wiele się działo❗️To był rok pełen wyzwań i sukcesów, mnóstwa projektów i wspaniałej współpracy.

Zarządzaliśmy trzema konkursami grantowymi ❗️

👉 Zorganizowaliśmy w 2022 roku nowy konkurs – Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze przy wsparciu Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

👉 Nieprzerwanie od 2008 roku należymy do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie realizujących konkurs grantowy dla NGO i grup nieformalnych. Zadanie to współfinansowane jest przez Gminę Klucze i Gminę Bolesław w formie regrantingu. ☺️🤝

👉 Zorganizowaliśmy kolejny konkurs grantowy, tym razem dla mieszkańców znacznej części województwa małopolskiego – Małopolska Lokalnie. Poprzez jego realizację pomagaliśmy w realizacji przedsięwzięć społecznych grupom nieformalnym i młodym organizacjom pozarządowym, wspieraliśmy także w rozwoju młode organizacje pozarządowe.

Organizowaliśmy zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin ❗️🫶

👉 „Centrum Doświadczania Świata – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego” mająca na celu poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku do 18 r. życia oraz ich rodziców. Na potrzeby projektu dostosowano budynek do potrzeb placówki wsparcia dziennego. Wsparciem objętych jest 60 wychowanków.

👉 „Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne dzieci i rodziców z Gminy Klucze”, które realizowane były przez nasze stowarzyszenie przy wsparciu CUS.

👉 WAKACJE, czyli każdego dnia coś nowego i kreatywnego!„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku od 6 r.ż. do 13 r. ż w formie zajęć rekreacyjnych rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym”, których realizatorem było nasze stowarzyszenia przy wsparciu CUS w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach.

👉 FERIE NA SPORTOWO 2022 , czyli zimą nie musi być nudno…Przedsięwzięcie realizowane było przez SFOK przy wsparciu Centrum Usług Społecznych w Kluczach, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach.

👉 Ruch i zabawa to super sprawa! czyli sportowe i rekreacyjne animacje dla uczniów – zadanie z zakresu zdrowia publicznego przy wsparciu Gminy Klucze w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach.

👉 Ponadto odbywały się spotkania informacyjne, szkolenia, wycieczki, wyjścia piesze, festyny i spotkania dla całych rodzin ❗️DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁĄ WSPÓŁPRACĘ ❗️☺️🫶🤝

Zarząd Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze:

Anna Konieczniak – prezes

Sylwia Pałka – wiceprezes

Iga Szeląg – wiceprezes

Bogusława Jakubek – członek zarządu

Kamila Przybylska – Kierownik CDŚ

Zapraszamy na fotograficzną podróż przez minione 12 miesięcy.

Skip to content